About

Over Sandra (Weert, 1988)

‘Nulla dies sine linea’

Plinius dichtte in zijn Naturalis Historia (77-78 n.Chr.) het adagium ‘Nulla Dies Sine Linea’ (geen dag zonder lijn) toe aan de Griekse schilder Apelles (4de eeuw v.Chr.). Apelles’ motto blijkt inmiddels een leidraad van mijn eigen leven geworden: er gaat voor mij geen dag voorbij zonder (teken-)kunst. Als tekenaar en kunsthistoricus heb ik het voorrecht om mij zowel met het maken als met het bestuderen van beeldende werken bezig te houden.

In mijn beeldend werk reflecteer ik op dat wat de (digitale) media ons aanbieden. Dagelijks worden we geconfronteerd met een overvloed aan nieuws en visuele indrukken. Er is daarbij weinig ruimte voor reflectie en bezinning. In mijn werk zoek ik daarom naar een hernieuwde aandacht voor het beeld. Door voor arbeidsintensieve (teken-)technieken te kiezen – (bal-)pentekeningen en draadtekeningen (m.b.v. de naaimachine) – creëer ik voor mijzelf een rustpunt en probeer ik de aandacht voor het beeld langer vast te houden.
————————
CV

Opleiding

2015-2017 Master kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen (cum laude)
2011-2014 Bachelor kunstgeschiedenis, Radboud Universiteit, Nijmegen (cum laude)
2006-2011 Bachelor docent beeldende kunst en vormgeving, Academie Beeldende Vorming,
Tilburg (cum laude)

Tentoonstellingen

2019 AIMAE 2019 (Annual International Mail-in Art Exhibition), Vancouver (Canada). Twee werken
geselecteerd voor de expositie.

2019 Zomerexpo ‘Europa’. 25 mei t/m 1 september. Museum de Fundatie, Zwolle.

2019 Roze Hokjes / Pink Pigeonholing. Expositie Mail Art Project. Galerie Tuur, Venlo.

2018 Textielkunsttentoonstelling, Handwerk- & Quiltdagen Brabanthallen Den Bosch (Zie: https://handwerkenquiltdagen.nl/handwerk-quilt-exposities/)

2018 Weekend van het portret, Amsterdam. Zelfportret geselecteerd voor het weekend van het portret.

2017 Water ZomerExpo 2017, Museum de Fundatie Zwolle. Werk opgenomen in de gelijknamige
catalogus

2017 5 x 5 small art, TERRATORIUM, TERRA Art Projects Zoetermeer. Groepsexpositie waarbij
iedere kunstenaar maximaal 5 werken van 5×5 cm. exposeert

2016 Tentoonstelling evenement: ‘BY YOUNG PROFESSIONALS, FOR YOUNG ENTREPRENEURS AND
TALENTS’, in samenwerking met Jong Baat

2016 Deelname ‘Bosch Open Expo’ (B.O.E.) Jeroen Bosch Ziekenhuis ’s-Hertogenbosch. Expositie
met hedendaagse kunstwerken die gebaseerd zijn op het werk en leven van Jheronimus
Bosch. Werk opgenomen in de catalogus “B.O.E. Bosch Open Expo Catalogus 2016”

2014 Solo-expositie: ‘Een wereld vol beelden’, Radboud Universiteit Nijmegen. In
samenwerking met Cultuur op de Campus (RU)

Awards

2019 Second Place Prize (“Untitled (Amsterdam)”), Annual International Mail-In Art Exhibition, Federation of Canadian Artists (Vancouver)

————————
About Sandra (Weert, 1988)

‘Nulla dies sine linea’ (‘Not a single day without a line’) was the saying of Apelles, the Greek court painter of Alexander the Great. His motto has become my philosophy of life: for me there’s not a day that goes by without art/drawings. As an artist (specialized in drawing) and art historian, I have the privilege to be concerned with making art as well with studying works of art.

With my visual work I reflect on the daily overload of news and visual impressions that are delivered by the (digital) media. Because there’s small space for reflection and reconsideration, I try to gain new attention for those pictures. By choosing labor-intensive drawing techniques – (ballpoint) pen drawings and thread drawings (by using a sewing machine) – I try to create some rest for myself and keep ones attention a bit longer.